Home Begrippen

Begrippen

by Willemijn

Zoekt u de uitleg van een begrip. U vind ze hier.

 1. Akte van overdracht
 2. Afsluitprovisie
 3. Bouwkundige keuring
 4. Courtage
 5. Executiewaarde
 6. Executiewaarde, vrij van huur en gebruik
 7. Erfdienstbaarheid
 8. Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik
 9. Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat
 10. Herbouwwaarde
 11. Kadaster
 12. Kosten Koper (K.K.)
 13. Notaris
 14. Onderhandse verkoopovereenkomst
 15. Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik
 16. Onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat
 17. Onroerende zaken
 18. Taxatie
 19. Virtuele tour
 20. Vrije verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik
 21. Vrij op naam (V.O.N.)
 22. Waarde in verpachte staat
 23. WOZ waarde
 1. Akte van overdracht

Een overdrachtsakte is de akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken. Deze akte wordt geregistreerd bij het Kadaster. De notariskosten zijn sinds 1999 binnen een marge onderhandelbaar.

 1. Afsluitprovisie

Het eenmalige bedrag dat uw hypotheekverstrekker u in rekening brengt voor het afsluiten van een hypotheek; het gaat doorgaans om ongeveer 1 procent van de hypotheeksom.

 1. Bouwkundige keuring

Bouwkundige keuringen worden over het algemeen onderverdeeld in drie categorieën:

 • Bouwkundige keuring bij aankoop
 • Bouwkundige keuring bij verkoop
 • Bouwkundige keuring voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

U kunt als verkoper of als koper een bouwkundige keuring laten uitvoeren. Een bouwkundig rapport bij aan- of verkoop van een object geeft een duidelijk beeld van de staat van het desbetreffende object. Als koper voldoet u met een bouwkundig rapport niet alleen grotendeels aan uw onderzoeksplicht, maar heeft u ook een gedegen rapportage in uw bezit zodat u ook daadwerkelijk weet wat u koopt. U bent als koper niet verplicht een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Toch wordt het aangeraden een bouwkundige keuring uit te laten voeren bij huizen met een bouwjaar van vóór 1940.

 1. Courtage

Aan de makelaar te betalen vergoeding, vaak provisie genoemd, bij een geslaagde aan- of verkooptransactie.

 1. Executiewaarde

De executiewaarde is het bedrag (de waarde) van een roerend of onroerend goed, dat een object bij gedwongen verkoop naar verwachting zal opbrengen en wordt vastgesteld door taxatie. De executiewaarde van bestaande huizen is doorgaans 80 – 85 % en van een nieuwbouw 90% van de geschatte prijs die het huis op zou brengen bij normale verkoop. Bij het aanvragen van een hypotheek wordt uitgegaan van de executiewaarde voor het bepalen van de hoogte van de hypotheek. De maximale hypotheek is meestal 125% van de executiewaarde.

 1. Executiewaarde, vrij van huur en gebruik

De waarde die de leegstaande woning zou moeten opbrengen bij een gedwongen openbare verkoop. Een gedwongen verkoop vindt plaats als de rente en/of aflossing van de hypotheek niet meer wordt betaald. Deze waarde wil de geldverstrekker weten bij een hypotheekaanvraag. De executiewaarde zal rond de 90% van de vrije (of onderhandse) verkoopwaarde liggen.

 1. Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid betekent dat buurtbewoners ook bepaalde rechten hebben op het gebruik van uw grond. (Bijvoorbeeld dat zij er met de auto over heen mogen rijden.) Als er sprake is van erfdienstbaarheid moet dit altijd vermeld staan in de akte van overdracht.

 1. Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

De waarde van de woning wanneer die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn verkocht moet worden.

 1. Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat

De waarde van de woning wanneer die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn verkocht moet worden. De woning blijft verhuurd aan en bewoond door een ander.

 1. Herbouwwaarde

Het bedrag dat nodig is om hetzelfde object opnieuw te herbouwen op dezelfde locatie. In een taxatierapport is de herbouwwaarde soms al opgenomen door de taxerende makelaar. Ook kunt u zelf de globale herbouwwaarde berekenen aan de hand van een herbouwwaardemeter. Let op: Bij bestaande woningen bestaat er geen enkel verband tussen de herbouwwaarde en de vrije verkoopwaarde van uw woning. Bij appartementen wordt de herbouwwaarde niet vermeld. Dit komt doordat de waarde niet los valt te zien van de overige appartementen in het gebouw. Doorgaans is een appartement verzekerd via de Vereniging van Eigenaren.

 1. Kadaster

Rijksinstelling die alle onroerende zaken (met nauwkeurige plaatsaanduidingen) en hun eigenaren in een openbaar register registreert. Het Kadaster registreert ook hypotheekakten, maar houdt niet bij in hoeverre een hypotheek is afgelost.

 1. Kosten Koper (K.K.)

De meeste bestaande huizen worden ‘kosten koper’ verkocht. Dat betekent dat alle overdrachtskosten, zoals overdrachtsbelasting (6%), transportakte en kadastrale rechten, voor rekening zijn van de koper.

 1. Notaris

De ambtenaar die bevoegd is om rechtsgeldige akten op te maken. De overdracht van een woning en het afsluiten van een hypotheek moet bekrachtigd worden in aanwezigheid van een notaris.

 1. Onderhandse verkoopovereenkomst

Dit is een verkoopovereenkomst waarbij de koper en verkoper onderling de afspraken maken. Bij een onderhandse verkoopovereenkomst wordt geen notaris ingeschakeld.

 1. Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

Ook wel vrije verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning, wanneer u deze in normale omstandigheden verkoopt. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoond door een ander.

 1. Onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat

De waarde van de woning onder normale omstandigheden terwijl de woning is (en blijft) verhuurd aan, en bewoond door een ander.

 1. Onroerende zaken

Alle tastbare vermogensbestanddelen zijn zaken. Voorbeelden van zaken zijn een boek, een fiets, een vliegtuig, een huis, een lap grond en een computer. Er is een onderscheid tussen onroerende zaken en roerende zaken. Intuïtief begrijpen we dat onroerende zaken niet kunnen worden verplaatst, zoals een stuk grond. Daarnaast zijn nog niet gewonnen delfstoffen, met de grond verenigde beplantingen en gebouwen die duurzaam met de grond zijn verenigd ook onroerende zaken. Alle zaken die niet onroerend zijn, zijn roerend.

 1. Taxatie

Taxeren is het bepalen van de objectieve waarde van een onroerende zaak door een onafhankelijk en deskundige taxateur. Bij de bepaling van de waarde baseert de taxateur zich uitsluitend op objectieve maatstaven zoals, type woning, perceelsoppervlak, technische voorzieningen, staat van onderhoud, locatie en marktsituatie.

 1. Virtuele tour

Een virtuele tour is een professionele fotoreportage. Hierbij wordt een soort ‘film’ van uw woning gemaakt die door potentiële kopers op internet bekeken kan worden. Dit is een essentieel onderdeel van uw woningpresentatie waardoor het aantal gerichte bezichtigingen toeneemt!

 1. Vrije verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

Ook wel onderhandse verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning wanneer deze onder normale omstandigheden verkocht wordt. De woning is vrij van huur en gebruik, en wordt dus niet verhuurd aan en bewoond door een ander.

 1. Vrij op naam (V.O.N.)

De wettelijk te maken overdrachtskosten zoals, overdrachtsbelasting, transportakte en kadastraal recht zijn inbegrepen in de koopsom. (Bepaal welke transactievorm u voor de verkoop van uw woning wilt hanteren.) Kosten Koper is gebruikelijk bij de verkoop van bestaande woningen. Vrij Op Naam bij nieuwbouwprojecten.

 1. Waarde in verpachte staat

De waarde bij een langdurige verpachting, tegen vergoeding in gebruik genomen grond, als bedoeld in de Pachtwet onder de veronderstelling dat de pachter niet het voornemen heeft om eigenaar te worden.

 1. WOZ waarde

WOZ waarde betekent Wet Waardering Onroerende Zaken. De waarde van uw woning die de belastingdienst wilt weten. De belastingdienst heeft de waarde in het economische verkeer nodig om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Tevens hebben ze de waarde van uw woning nodig ten behoeve van diverse belastingheffingen zoals de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapslasten.

Uitgelicht

Over ons

Of je nu op zoek bent naar je droomhuis, je woning wilt verkopen of gewoon wat advies nodig hebt, wij staan klaar om je te ondersteunen

Recente berichten

@2022 u2013 All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign.